25 mar

Czy UE przetrwa do 2057 r.?

Miałem pięć lat, kiedy podpisano traktat rzymski. U brytyjskiego korespondenta BBC Willeya czytam, że po ceremonii sygnatariusze pojechali na specjalną audiencję do papieża. (Pomyśleć, że dziś wzmianka o chrześcijańskim dziedzictwie Europy jest nie do przyjęcia w skądinąd budującej Deklaracji Berlińskiej). Włochy były wtedy biednym krajem rolniczym, prawie połowa ludności nie umiała czytać i pisać. Przez […]

20 mar

Polskie wojny 2007

Pierwszą wydał Roman Giertych niby cywilizacji śmierci, a naprawdę reputacji Polski. Metoda: prowokowanie Europy i premiera Kaczyńskiego. Wczoraj w Heidelbergu, dziś – po werdykcie strasburskim w sprawie Alicji Tysiąc. Giertych eskaluje. Wzywał Europę do zakazu ,,proopagandy homoseksualizmu”, teraz wzywa Rzeczpospolitą do wypowiedzenia europejskiej konwencji praw człowieka. Tego nie żądał nawet Haider. Cel: odzyskanie łask ks. […]

Ważne newsy, kompetentne analizy.
Subskrypcją Premium podzielisz się z Bliskimi.

Wypróbuj za 11.90 zł