Zbiórka na dzieci Wasyla

400 tys. zł od 4 tys. osób. Tyle wynosił w poniedziałek stan konta założonego z inicjatywy konsula honorowego Ukrainy w Poznaniu na rzecz dzieci Ukraińca, który zmarł porzucony w lesie.

Wasyl Czornej przyjechał do Polski na cztery miesiące. Jego siostra twierdzi, że nigdy nie chorował. Dorabiał bez pozwolenia w zakładzie produkującym trumny. Gdy nagle tam zasłabł, właścicielka zamiast wezwać karetkę pogotowia lub sama zawieźć go do szpitala, zawiozła go daleko do lasu i tam pozostawiła bez opieki. Zamiast ratować pracownika, ratowała siebie przed karą za nielegalne zatrudnienie Wasyla. Takiego dokonała wyboru.

Tragedia. Troje dzieci straciły ojca, żona – męża, sędziwi i schorowani rodzice – syna. Wstrząśnięty konsul Witold Horowski rozpoczął zbiórkę pieniędzy dla dotkniętej nieszczęściem rodziny. Wybrał formę wpłat na konto bankowe.

Akcja trwa i krzepi serca. Wolno przypuszczać, że datki wpłacają i Ukraińcy, i Polacy. Katolicy i niekatolicy, wierzący i niewierzący. Rodzina ludzka pomaga rodzinie Wasyla. Siostra Wasyla mówi, że rodzina nie oczekiwała pomocy, ale dziękuje i nie szuka zemsty. Chciałaby tylko wiedzieć, jak doszło do tragedii.

To piękny przykład empatii i solidarności. I to w czasie, kiedy nie brakuje u nas, niestety, nacjonalistycznych prób rozniecania konfliktu między Polakami a Ukraińcami. I tymi, którzy przebyli do Polski szukać tu lepszego i bezpieczniejszego życia, i tymi, którzy bronią swej ojczyzny dotkniętej wojną domową.

A pośrednio można ten społeczny odzew uznać także za sprzeciw wobec traktowania Ukraińców pracujących w Polsce jak pozbawionej godności i praw półniewolniczej siły roboczej.

Siostra Wasyla mówi, że chciałaby się dowiedzieć, dlaczego Wasyla nie ratował rodak, który z nim pracował i mieszkał. Faktycznie, spodziewalibyśmy się innego zachowania. Ale może brak ludzkiego odruchu pomocy ma jakiś związek właśnie z tym problemem.

Czy rząd RP nie powinien się nim zająć? Wysłać jasnego komunikatu, że Ukraińcy mają takie same podstawowe ludzkie prawa jak obywatele Polski? Takim komunikatem mogłoby być przyznanie dzieciom Wasyla Czorneja rządowej renty specjalnej.