Monachijska katastrofa premiera

Nie wszystko da się usprawiedliwić brakiem doświadczenia. Premier Morawiecki nie powinien zabierać głosu, kiedy nie panuje nad językiem.

W odpowiedzi na pytanie izraelskiego dziennikarza podczas konferencji prasowej w Monachium wymienił jednym tchem żydowskich obok niemieckich i polskich sprawców (perpetrators) Holokaustu. W Izraelu odebrane to zostało jako zrównanie katów z ofiarami. Oburzenie wyraził premier Netanyahu, pojawiły się żądania zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską. Podobne zgorszenie wywołały słowa Morawieckiego w USA.

To naprawdę klęska. Dorobek trzech dekad dialogu i pojednania polsko-żydowskiego, w tym prezydenta Kaczyńskiego, niszczą dziś „dyplomatołki”. Pisowskie wzmożenie narodowe wyrządza niepowetowane straty w naszych relacjach zagranicznych. W ciągu kilkanstu dni amatorska i infantylna polityka rządu Morawieckiego wydobyła z lamusa historii najgorsze antypolskie stereotypy.

Ręce opadają. Czemu oni to robią Polsce? Kto właściwie rządzi naszym krajem? Bo z obecnej sytuacji mogą się tylko cieszyć wrogowie Polski wolnej, demokratycznej, proeuropejskiej i prozachodniej.

Niech nas nie zmyli „ofensywa uśmiechów”. Zmieniła się fasada, i to też tylko na użytek zewnętrzny, treść polityczna pozostaje ta sama i jest sprzeczna z rzeczywistymi interesami państwa polskiego. Mimo to prezydent Duda podpisuje nowelizację ustawy o IPN, źródło kryzysu dyplomatycznego w stosunkach Polski z najważniejszymi naszymi partnerami. Na dodatek ustawa zabrania kłamstw na temat zbrodni wołyńskiej, a nie wspomina o „kłamstwie katyńskim”. Dlaczego? Co tu jest grane?

PS W nocy rzeczniczka rządu p. Morawieckiego wydała obszerne oświadczenie, że premier bynajmniej nie powiedział tego, co powiedział. Skoro tak, to po co te wywody? Niech premier na ważne spotkania chodzi z biegłym tłumaczem na angielski, to wtedy uniknie kompromitujących urząd sprostowań.

Z kolei prof. Zybertowicz radzi niektórym środowiskom żydowskim, by się miarkowały z histerią. Te inne środowiska to było nie było premier Izraela. Może lepiej,żeby się miarkował raczej doradca polskiego prezydenta i „niektóre polskie środowiska”, które spowodowały swą głupią polityką kryzys międzynarodowy?

Ale władza brnie dalej. To teraz do dyskusji włączył się wpływowy w USA i tradycyjnie życzliwy Polsce po 1989 r. American Jewish Committee:

AJC krytycznie o słowach Premiera Morawieckiego na temat Holokaustu

18 lutego 2018 r. – Monachium, Niemcy – AJC krytycznie ocenia wypowiedź Premiera Morawieckiego, w której padło stwierdzenie, że Żydzi byli pośród „sprawców” Holokaustu. Premier Morawiecki przemawiał podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Dyrektor berlińskiego biura AJC Deidre Berger, która uczestniczyła w konferencji, podkreśliła, że słowa Premiera Morawieckiego to „niepokojący sygnał, że polskie władze nie w pełni zdają sobie sprawę, jak wiele obaw wywołuje nowo uchwalona ustawa penalizująca wypowiedzi stwierdzające współudział Polaków w Holokauście”.

W marcu zeszłego roku AJC otworzyło w Warszawie biuro na Europę Środkowo-Wschodnią. Ulokowanie nowej placówki w stolicy Polski odzwierciedla trwające od dziesięcioleci zaangażowanie AJC właśnie w tym kraju i wskazuje na rolę AJC w pisaniu nowego, obiecującego rozdziału w relacjach polsko-żydowskich.

AJC jednoznacznie prezentowało swoje krytyczne stanowisko w kwestii uchwalenia nowelizacji ustawy o IPN, deklarując jednocześnie gotowość – w miarę możliwości – pomocy w rozwiązaniu konfliktu pomiędzy Polską a światową społecznością żydowską.

Uwaga premiera sugerująca współudział Żydów w Holokauście, a także jego decyzja o złożeniu wieńca przy monachijskim pomniku grupy walczącej w ramach polskiego podziemia, która na pewnym etapie II wojny światowej kolaborowała z nazistowskimi Niemcami, dodatkowo komplikują i tak napiętą sytuację.

„Cierpienia Polski z rąk nazistowskiego reżimu były olbrzymie, a jej odwaga w stawianiu oporu najeźdźcy jest bezdyskusyjna. Byli Polacy, którzy ryzykowali życiem, by ratować żydowskich sąsiadów. Mimo to nie można zaprzeczać, że Żydzi przed, podczas i po II wojnie światowej ginęli przez kolaborantów i antysemitów,” powiedziała Berger.

„Niepokojący był brak wrażliwości Premiera Morawieckiego, kiedy odpowiadał na emocjonalne pytanie dziennikarza, którego rodzice ocaleli z Holokaustu, a inni członkowie rodziny zostali zadenuncjowani przez polskich sąsiadów. Jednak oskarżanie samych Żydów o bycie sprawcami Holokaustu było szokującym odwróceniem odpowiedzialności, zamieniającym ofiary w sprawców.”

W zeszłym miesiącu dyrektor wykonawczy AJC David Harris wraz z delegacją spotkał się w Warszawie z Premierem Morawieckim. Dyskusja była przyjazna i owocna – jednakże toczyła się w okolicznościach, w których nieznane były plany procedowania ustawy, która wywołała ogólnoświatową debatę i zdecydowaną krytykę ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela.

Shapiro Silverberg AJC Central Europe Office