Franciszek ostrzega przed kompromisami ze skrajną prawicą

Mocne, prawdziwe, ważne wystąpienie papieża Franciszka. Podczas spotkania w Rzymie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Prawa Karnego mówił o zagrożeniu demokracji i praworządności, a niektóre wypowiedzi obecnych polityków zestawił z przemówieniami Hitlera z lat trzydziestych, gdy doszedł on już do władzy.

Tak, naziści wzywali wtedy do tego samego, o czym dziś słyszymy od narodowych populistów i skrajnej prawicy. ,,Przyznam się wam, że kiedy słyszę niektóre przemówienia stróżów porządku czy rządzących, to przychodzą mi na myśl przemówienia Hitlera w 1934 i 1936 r. Dzieje się to dzisiaj. Są to działania typowe, które, wraz z prześladowaniem Żydów, Cyganów i osób o orientacji homoseksualnej, stanowią negatywny par excellence wzorzec kultury odrzucenia i nienawiści. Tak robiono wtedy i dziś się to odradza. Trzeba czuwać zarówno w środowisku obywatelskim, jak i kościelnym, by uniknąć wszelkich kompromisów – oczywiście niezamierzonych – z tymi zwyrodnieniami”.

Właśnie: unikać kompromisów z zwyrodnieniami. Nie ma rozmowy z siewcami nienawiści i wykluczania ze społeczeństwa. Nie ma się co łudzić, że radykałowie i ekstremiści porzucą swoje poglądy, gdy dostaną posady w rządzie i innych instytucjach państwowych. Prędzej będą próbowali wciągnąć do nich kolejnych ekstremistów i infiltrować policję, armię i służby specjalne. Prawdopodobnie już dziś mają w nich swych sympatyków. Igranie z ogniem może skończyć się pożarem. W tej sprawie warto słuchać Franciszka w Kościele i w polityce.