„Katolicka kontrrewolucja” abp. Jędraszewskiego

Abp Marek Jędraszewski nie odpuszcza. 20 marca powtórzył w Krakowie, podczas spotkania na temat „bitwy o odpowiedzialność”, że hasło „zero tolerancji” dla pedofilii w Kościele brzmi totalitarnie.

To nie tylko nonsens, ale zaprzeczenie przekazu kościelnego. Hasłem tym wielokrotnie posługiwali się ludzie Kościoła, w tym biskupi amerykańscy, papież Benedykt XVI i papież Franciszek.

Podjęli je też biskupi polscy. Katolicka Agencja Informacyjna przypomniała właśnie, że w komunikacie z 2018 r. napisali oni: „Stanowisko w tej sprawie jest aktualne i niezmienne: zero tolerancji dla grzechu i przestępstwa pedofilii w Kościele i w społeczeństwie”.

Wygląda na to, że Jędraszewski nie zna komunikatu własnego episkopatu. Albo go ignoruje. Po co? By mobilizować lud katolicki do walki duchowej, ale i obywatelskiej. W Kościele idzie czas marszów przeciw prawu do aborcji i prawom mniejszości seksualnych.

Podczas wspomnianego spotkania w Krakowie, zorganizowanego przez Mężczyzn św. Józefa, czyli grupę „katolickich mężczyzn oddanych Jezusowi”, abp Jędraszewski uderzył w ton krucjaty: „Jest potrzebna kontrrewolucja katolicka. Jedynie Kościół potrafi powiedzieć, że trzeba się opamiętać, jeżeli chcemy przekazać dalej najlepsze wartości kultury europejskiej. (…) Nie możemy powiedzieć, że nas to nie obchodzi! Konieczna jest mobilizacja mężczyzn, którzy czują się odpowiedzialni za swoje rodziny i dzieci, które mogą stać się ofiarami wielkiej krzywdy”.

Jakiej krzywdy? Pedofilii? Nie, krzywda, o której mówi Jędraszewski, to „deprawacja”, jaka rzekomo zagraża dzieciom z rodzin katolickich w szkołach, które miałyby programy edukacji seksualnej. I na to „katoliccy mężczyźni” nie powinni się godzić: „Wasza odpowiedzialność powinna przejawiać się tam, gdzie jesteście, żyjecie, macie swoje domy i rodziny! (…) Rodzice mają prawo protestować przed wszelkimi formami deprawacji w szkołach. Dzieci mają prawo pozostać dziećmi”.

Takie wypowiedzi abp. Jędraszewskiego umacniają go na pozycji lidera Kościoła odmowy dialogu z kimkolwiek w Kościele i poza Kościołem, kto nie uważa, że Polska potrzebuje jakiejś „katolickiej kontrrewolucji”. To hasło rymuje się z wcześniejszym wezwaniem prezesa Kaczyńskiego do „konserwatywnej kontrkultury”.

Jędraszewski wpisuje się więc także w bieżący bój polityczny po stronie pisowskiej prawicy, która razem z częścią Kościoła fałszywie przeciwstawia chrześcijaństwo współczesnemu światu praw i wolności obywatelskich. Jakież to wielkie rozczarowanie, gdy się pamięta, że Jędraszewski uchodził za dobrze rokującego kościelnego intelektualistę.