Przekaz roku

Niech przekazem roku 2017 będzie: Polska w potrzebie. To przekaz dla władzy i opozycji. Klincz nie pomoże Polsce. Polska podzielona, skłócona, pełna nienawiści, uprzedzeń, paranoi, agresji – nie zdoła rozwinąć skrzydeł. Obecna wojna polsko-polska leży w interesie tych sił politycznych, które się nią karmią, ale nie ogółu Polaków.

Polska rozdarta wewnętrznym konfliktem jest nieprzydatna demokratycznej Europie i wolnemu światu. Polska głęboko podzielona to marzenie Kremla. Kto dobrze życzy Polsce, nie może popierać polskiego nacjonalizmu i izolacjonizmu.

Polska, w której Kościół jest stroną konfliktu politycznego, traci arbitra, który mógłby pomóc w jego rozładowaniu. Kto życzy dobrze Polsce, nie może popierać upartyjnienia wiary.

Rzeczą rządzących nie jest dolewanie oliwy do ognia. Prezydent, premier, marszałkowie parlamentu ponoszą większą odpowiedzialność za państwo niż liderzy opozycji, bo mają środki i narzędzia prowadzenia polityki, jakich nie ma opozycja. Po tym jak je wykorzystają dla Polski, a nie dla siebie i swojej partii, poznamy ich patriotyzm.

Polska potrzebuje aktywności obywatelskiej. W momentach próby dziejowej wysiłki rządzących nie wystarczą. Poeta ma rację: ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Nie pytajmy ciągle, co Polska zrobiła dla nas, zróbmy coś dobrego dla Polski.

Lepszego nowego roku.