Życzenia dla Ziemian, w Polsce i świecie

Dla obozu rządzącego – siły spokoju. Wygrajcie wybory 2011 i pokażcie, że dotrzymujecie słowa z nawiązką
Dla obozu, który do władzy już nie dojdzie – odejścia z godnością
Dla lewicy – żeby się odrodziła w innym wydaniu niż obecne
Dla opozycji pozaparlamentarnej – żeby wyciągnęła wnioski z układu sił
Dla Kościoła – żeby Duch odnowił oblicze Kościoła, tego Kościoła
Dla Europy – żeby europejskie Kasandry nie miały racji
Dla Rosji – żeby się zdecydowała, czym jest
Dla Ameryki – żeby dała radę
Dla Chin – żeby Konfucjusz nie mylił się im z Mao
Dla Indii – żeby się w nich odrodził Budda
Dla Iranu – żeby się wyzwolił
Dla Bliskiego Wschodu – żeby mógł odpocząć od samego siebie

A wszystkim, którzy na ten blog zaglądają, zawieszenia broni na ten święty czas